Atlantis Webhosting | WebWizard.sk 
 
FAQ - často kladené otázky

Aký je postup pri registrácii .SK domény?
Odpoveď: Slovenské domény registruje centrálny monopolný registrátor - SK-NIC. Každý jednotlivec alebo organizácia ktorá chce vlastniť doménu, musí sa zaregistrovať u SK-NICu a získať tak svoj vlastný identifikátor potrebný k registrácii domén. Na web stránke http://www.sk-nic.sk/ vyplňte formulár F1 - Žiadosť o štatút užívateľa. Do kolónky 'oprávnení registrátori' vpíšte náš identifikátor: ASYS-0003. Vyplnenú žiadosť vytlačte (tlačiteľná verzia sa zobrazí po odoslaní formulára na webe), priložte doklad o existencii firmy (kópiu živnostenského listu, výpisu z OR). Žiadosť (zmluvu) opečiatkujte pečiatkou firmy, a podpíšte. Dokumenty zašlite na adresu SK-NICu. Po spracovaní Vám pridelia identifikátor v tvare ABCD-1234 (4 písmená-4 číslice).
 
Ako dlho trvá zriadenie hostingu?
Odpoveď: Web hosting aktivujeme v deň úhrady zálohovej faktúry, po aktivácii služby Vám zašleme e-mail s podrobným popisom nastavení. Od momentu aktivácie môžete nahrať stránku na server, a budú sprístupnené všetky funkcie Control Centra. Nové domény sú registrované v čase aktivácie služby. Domény .SK sú funkčné do 5 hodín od registrácie, ostatné domény do 24 hodín od registrácie.
 
Som fyzická osoba, nepodnikateľ. Môžem takisto vlastniť .SK doménu?
Odpoveď: Áno, nové pravidlá SK-NICu umožňujú registráciu domén aj fyzickým osobám. Podmienkou je vek aspoň 18 rokov, a slovenské štátne občianstvo. Registrácia osoby v SK-NICu je podobná ako v prípade firmy (viď odpoveď na predchádzajúcu otázku), avšak podpis musí byť notársky overený.
 
Koľko domén môžem vlastniť?
Odpoveď: Neexistujú žiadne limity na počet domén ktoré si môžete zaregistrovať. Môžete vlastniť ľubovoľný počet domén - slovenských, aj zahraničných.
 
Koľko diskového priestoru mi môžete poskytnúť pre moju stránku?
Odpoveď: Diskový priestor je pridelený podľa hostingového balíka, ktorý si u nás objednáte. Napríklad balík "Beta" ponúka až 6000 MB diskového priestoru (5000 MB web, 1000 MB e-mail), čo postačuje pre bežné WWW stránky. Ak plánujete umiestniť na svoju stránku videá alebo súbory na stiahnutie (download), celkom určite vás uspokojí balík "Gama". Balík "Delta" je pre náročných klientov alebo pre väčšie organizácie.
 
Koľko e-mail adries si môžem u vás vytvoriť?
Odpoveď: Počet samostatných e-mail schránok sa taktiež líši v závislosti od služby ktorú si objednáte. V balíku "Beta" ponúkame 100 samostatných POP3 e-mail schránok, ktoré môžu využívať napr. zamestnanci vašej firmy, alebo externí spolupracovníci. Balík Beta Plus poskytuje nelimitovaný počet e-mail schránok.
 
Aké služby v súvislosti s e-mailom poskytujete?
Odpoveď: Náš hosting poskytuje vysoko nadštandardné e-mailové služby. Možnosti ktoré Vám ponúkame, zďaleka presahujú rámec bežných služieb konkurencie. V administračnom systéme si môžete sami spravovať a nastavovať jednotlivé parametre. Od vytvárania samostatných mailboxov (prístupných cez POP3/IMAP), cez administráciu aliasov/presmerovaní, nastavenie automatických odpovedačov na e-maily (napr. automatické zasielanie cenníkov, automatické odpovedanie v prípade dovolenky, atď), až po správu komplexných e-mailových konferencii a diskusných skupín. Prístup k pošte cez POP3/IMAP (podporuje napr. Microsoft Outlook) môžete mať plne šifrovaný, čo znamená úplnú bezpečnosť, bez strachu o odchytenie Vašeho hesla alebo sťahovanej pošty. Dostupnosť pošty na cestách zabezpečuje Webmail - prístup k pošte cez web prehliadač. Samozrejmosťou je tu takisto plne šifrovaný prístup (SSL), podobne ako v prístupe do internetbankingu.
 
Môžem si zaheslovať časti svojej stránky?
Odpoveď: Áno, prístup do jednotlivých častí svojej stránky si môžete zabezpečiť heslom. Môžete k ľubovolnému adresáru prideliť ľubovolný počet kônt so samostatným prihlasovacím menom a heslom.
 
Môžem u vás prevádzkovať aj PHP stránky s databázou?
Odpoveď: Áno, PHP skripty sú plne podporované. Z databázových systémov podporujeme MySQL a PostgreSQL.
 
Podporujete aj Java applety a Flash?
Odpoveď: Java applety a Flash prezentácie vám budú fungovať bez problémov, sú podporované na strane internetových prehliadačov, preto nemusíte u nás nič špeciálne nastavovať.
 
Existuje shell prístup na vaše servery?
Odpoveď: Áno, v shell prístup je poskytovaný v rámci balíka "Delta", alebo za príplatok k ľubovolnému inému balíku. Ide o plnohodnotný shell prístup prostredníctvom prístupu SSH alebo Telnet. Na shell serveri sú dostupné všetky bežné služby, vrátane kompilátorov, ICQ klientov, poštových klientov, textových editorov, atď.
 
Kedy si môžem aktualizovať moje stránky?
Odpoveď: Svoje stránky si môžete aktualizovať kedykoľvek, prostredníctvom FTP prístupu. Môžete si vytvoriť aj viac FTP kônt, a nechať spravovať časti svojej stránky iným ľuďom (vhodné pri väčších projektoch s viacerými spolupracovníkmi).
 
Podporujete šifrovaný prístup k FTP?
Odpoveď: Áno, je možné pripojiť sa k FTP cez SSL/TLS autentifikáciu. Šifrovaný je komunikačný kanál, preto nie je možné odchytiť prístupové meno a heslo. Uvedený spôsob autentifikácie podporuje napr. program FlashFXP.
 
Môžem si u vás objednať iba doménu, bez web hostingu?
Odpoveď: Áno, od mája 2003 prevádzkujeme nový produkt s názvom "DNS Park", s ktorým si môžete objednať doménu bez toho, aby ste si k nej kúpili web hosting. Zakúpená doména je hosťovaná na našich DNS serveroch, kde získate plnú správu DNS nastavení cez Control Center.
 
Zahŕňa cena hostingu aj poplatok za registráciu domény?
Odpoveď: Nie, ceny hostingových balíkov sú uvádzané bez poplatku za doménu, z viacerých dôvodov: Poplatky za jednotlivé domény sa líšia podľa koncovky domény (.com domény sú napr. lacnejšie ako .sk domény), a taktiež si môže zákazník zabezpečiť registráciu alebo prevod domény vo vlastnej réžii.
 
Je prevod domén spoplatňovaný?
Odpoveď: Poplatok ktorý zákazník zaplatí pri prevode domény sa líši podľa situácie. Pri prevode medzinárodných domén (.com, .net, .org) sa platí štandardný poplatok za túto doménu, ktorý zahŕňa ročné predĺženie platnosti domény. Pri doménach .SK po dohode so zákazníkom účtujeme poplatok pre SK-NIC, pokiaľ doména ešte nebola premigrovaná a zaplatená v novom systéme SK-NIC. Ak už je doména zaplatená, neplatí sa pri prechode k nám žiadny poplatok za doménu. Poplatok SK-NICu za zmenu registrátora (200,- Sk) neúčtujeme.
 
Ako vytvoriť úplne samostantú subdoménu (tzn. nie ako podadresár inej domény)?
Odpoveď: V hlavnom adresári (/) vytvorte pre každú subdoménu samostatný adresár. Vytvorte aj adresár pre hlavný web. V Control Centre v sekcii "www" posuňte koreňové adresáre pre dané subdomény (aj pre hlavný web) na vytvorené adresáre. Získate tak oddelený priestor pre subdomény. Do každého adresára môžete nasmerovať osobitné FTP kontá. Navyše takto môžete mať adresáre, ktoré budú mimo www priestoru.
 
Mám u vás zriadený web hosting pre svoju doménu. Potrebujem mať svoje stránky dostupné aj pod inou doménou - je nutné zriadiť samostatný hosting?
Odpoveď: Nie, stačí si zakúpiť balík DNS Park, a v Control Centre si nastaviť alias pre doménu. Službu DNS Park je nutné objednať pod rovnakým zákazníckym menom, ako bola objednaná pôvodná doména. Alias nastavíte v sekcii "www" -> Aliasy -> Vytvoriť nový alias, Adresa: www [vyberte novú doménu z DNS Parku] -> Vytvoriť.
 
Je možné k balíku Alfa dokúpiť MySQL databázy?
Odpoveď: V balíku MySQL nie je možné používať ani dokúpiť databázy. Pre projekt vyžadujúci podporu MySQL je potrebné objednať balík Beta alebo vyšší.
 
© Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, trade@atlantis.sk